Ymchwil Diabetes yn ennill Gwobr Ymchwil ac Arloesi

18 Nov 2016

Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr Athro Steve Bain, yr Athro Steve Luzio a’r Athro Jeff Stephens wedi derbyn y wobr 'Outstanding Impact on Industry, Commerce and Innovation' (a noddir gan TATA Steel)

Cyhoeddwyd y gwobrau yn Seremoni Wobrwyo Ymchwil ac Arloesi 2016 yng Nghampws Bae Prifysgol Abertawe. 

Mwy o wybodaeth am y gwobrau