Cynnwys y Cyhoedd

Mae Cynnwys y Cyhoedd yn allweddol i gynhyrchu ymchwil sy’n berthnasol i anghenion a phryderon y rhai sy’n cael eu heffeithio gan ddiabetes neu sy’n wynebu risg o ddatblygu’r clefyd. Felly, bydd aelodau’r cyhoedd yn rhan o bob agwedd ar waith DRU Cymru, er enghraifft, helpu i lywio’r agenda ymchwil trwy weithio gyda’r Grwpiau Datblygu Ymchwil, cynghori ar ddylunio astudiaeth ymchwil a helpu i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Mae Uned Ymchwil Diabetes Cymru wedi sefydlu Panel Cyfeirio o gyfranwyr cyhoeddus sy’n gweithio’n agos gydag ymchwilwyr diabetes o bob cwr o Gymru, gan ddarparu barn leyg a helpu i lywio ein rhaglen o weithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd ac ymchwil. Mae’r panel yn cynnwys wyth o bobl ar hyn o bryd.

Rôl y Cyfrannwr Cyhoeddus yn Uned Ymchwil Diabetes Cymru

Mae pob cyfrannwr cyhoeddus sy’n gweithio gyda DRU Cymru yn aelod o’r Panel Cyfeirio sy’n cyfarfod hyd at 3 gwaith y flwyddyn. Yn ogystal, mae gan ein cyfranwyr cyhoeddus yr opsiwn o weithio gydag un o’r saith Grŵp Datblygu Ymchwil, gan helpu i flaenoriaethu anghenion ymchwil a datblygu cynigion ymchwil, neu gyda Grŵp Gweithredol yr Uned. Bydd y prif weithgareddau’n cynnwys:

  • Darparu fforwm ar gyfer ymchwilwyr yn DRU Cymru i gael barn leyg ar gynllunio a gweithredu astudiaeth.
  • Darparu cyngor a chymorth i ymchwilwyr ar ddosbarthu canfyddiadau ymchwil (er enghraifft, helpu i gynhyrchu crynodebau lleyg ac amlygu cyfarfodydd lleol perthnasol).
  • Codi ymwybyddiaeth o waith DRU Cymru ledled Cymru a chyfrannu at y rhaglen o weithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd.

 

Disgrifiad o Rôl Aelodau’r Panel Cyfeirio Cyhoeddus

Cylch Gorchwyl y Panel Cyfeirio Cyhoeddus

 

Hoffem ehangu ein Panel Atgyfeirio Cyhoeddus. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r panel, e-bostiwch DRUCymru@swansea.ac.uk

 

Mae DRU Cymru yn sefydliad ymchwil. I ddysgu mwy am ddiabetes, ewch i wefan Diabetes UK neu wefan JDRF